keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Odottamaton ääni Suomesta

EP. Meidän, siis, tavallisten kansalaisten, on vaikeaa löytää mitään totuutta tai tolkkua nykytapahtumista, jos meillä ei ole ennaltaan asennettua (siis, muodostettua, rakennettua) maailmankuvaa, siis, kaavaa sekä lisäksi tiedotusvälineiden rehellistä  kertomusta tapahtuneesta ja sen suuremmasta kuviosta maailman politiikassa (siis, geopolitiikassa). Geopoliittinen ajattelu on jatkuvaa poliittista peliä muiden valtioiden kanssa omista intreisseistään ja resursseistaan.

Sellainen ennalta asennettu kaava voisi olla seuraava: Venäjä on iso ja vahva, se on taipuvainen mahtailuun, eikä koskaan ajattele muiden pienempien tai pienten valtioiden etuja. Se ottaa maa-alueita silloin, kun itse tarvitsee niitä (niin kuin Baltian merelle pääsyn Ruotsilta 1700-luvulla, Mustalle merelle pääsyn Osmaaneilta - 1700-luvulla, tai Karjalan kannaksen suomalaisilta v.1939, koska se on strategisesti kuolettavan tärkeä Pietarin puolustuksessa, silloin kun Suomi päättää ruveta "SuurSuomeksi Uralille asti" ja yhtyä, esimerkiksi, natsi Saksan kanssa Venäjän vastaisessa hyökkäyksessään - mikä oli nähty Pietarin piirityksessä, joka kesti melkein 3 vuotta ja maksoi 1,5 mln elämää) ja Karjalan Tasavallan miehityksessä 1942-44 suomalaisine keskitysleirineen venäläisille.

Sitten Suomen asema ja tavoitteet muuttuvat ja kaavaksi voi tulla sellainen: Venäjä (Neuvostoliitto) on suuri ja mahtava (1945), hyvät suhteet sen kanssa ovat erittäin edullisia sodassa hävinneelle Suomelle kaupallisesti ja poliittisesti, se on sosialistinen maa (Suomessa oli joskus suuri ja voimakas työväen puolueiden kannatus) - siis, Neuvostoliitto on naapurimme, jonka kanssa meillä on hyvät, ystävälliset ja Suomelle edulliset suhteet.

Suomi hoitaa Neuvostoliiton puolesta herkkiä konekauppoja ja toimituksia, koska Länsi on asettanut Venäjälle embargon Churchillin Fultonin puheen jälkeen v. 1946. Hyvä, ettei mennyt sotimaan SNTL:n kanssa, vaikka sotaakin ja ydinasepommituksia oli suunnitteilla (Churchillin ja Trumanin projektit 1946-1949). Niistä ei tullut mitään, ensinnäkin, sodan jälkeinen Euroopan kansa ei olisi millään ymmärtänyt, miksi entiset liittolaiset sotisivat keskenään, sekä mahdolliset sosiaaliset mullistukset tulisivat ajankohtaisiksi Länsi-Eurooppaankin. Toiseksi, vuonna 1949 SNTL oli vihdoin keksinyt oman ydinpomminsa ja sota-ajattelu jäi sikseen. Muuttui "kylmäksi sodaksi" ja "rautaesiriipuksi" (Churchill käytti tätä nimitystä jo Fultonin puheessaan v. 1946).     

Tämä on brittimallinen geopoliittinen ajattelu, jossa ei ole pysyviä ystäviä tai liittolaisia, on vain tämän hetkiset tavoitteet ja tilanteet - siis, eduntavoittelu, ei mitään henkilökohtaista vaan liiketoimintaa. 

Kaavan muodostaminen riippuu suuresti jokaisen maan poliittisesta riippuvuudesta suurvalloista, sen johdosta ja tiedotusvälineiden rehellisyydestä hallituksen poliittisen linjauksen kehyksessä. Esimerkiksi, "Isänmaallisuus ennen kaikkea". Suomi ennen muuta. Suomalaisuus uber alles. 

Selvä. Ja ihan oikein näin. 
Mutta silloin, kun toinen valtio ajattelee samoin, muiden pitää hyväksyä sitä tasa-arvoisissa ulkopoliittisissa suhteissa. Eiko niin? Mutta Venäjä on aina käyttäytynyt oudosti. 
  
Ja nyt haluaisin esittää suomalaisen näkemyksen asiasta. EP. 


VKontakte-yhteisössä yleis-seinällä  on 8.7. ilmestynyt vähän odottamaton Veikko Korhosen venäjänkielinen näkökanta toisen postin kommenteissa:

http://vk.com/wall-72671313_342950?reply=343079
Приёмы в инфовойне: Половина Европы и часть Азии получила государственность из рук России (СССР)!!!
Kuvassa: Veikko Korhonen

"Venäjän agression tulokset: Puolet Eurooppaa ja osa Aasiaa saivat valtiollisen asemansa Venäjän (SNTL:n) käsistä!!!

Virkistetään vähän muistiamme:

- Suomi vuonna 1802 ja 1918 ... Ennen v. 1802 ei koskaan ollut omaa valtiollisuuttaan.

- Latvia vuonna 1918 (vuoteen 1918 saakka ei koskaan ollut omaa valtiollisuuttaan).

- Viro vuonna 1918 (vuoteen 1918 saakka ei koskaan ollut omaa valtiollisuuttaan).

- Liettua sai valtion asemansa takaisin vuonna 1918 Venäjän ansiosta.

- Puola sai valtiollisuutensa takaisin Venäjän avulla kahdesti, vuonna 1918 ja vuonna 1944. Puolan jako Saksan ja Neuvostoliiton välillä oli vain lyhyt episodi! (Vaikka Puola aloitti sodan Saksan rinnalla ryöstämällä palaa Tsekinmaata. EP.)

- Romania syntyi  Venäjän ja Turkin välisten sotien seurauksena ja tuli suvereenivaltioksi Venäjän tahdosta vv. 1877-1878.

- Moldovan valtio syntyi Neuvostoliiton puitteissa.

- Bulgaria kansakuntana syntyi Venäjän voiton seurauksena Venäjän ja Turkin sodassa vv. 1877-1878. Sodan tarkoituksena oli Bulgarian valtion luominen ja turvaaminen. Valtiona Bulgaria kiitti Venäjää kahdessa maailmansodassa osallistumalla niihin Venäjän vastaisissa koalitioissa. Nyt Bulgaria on Naton jäsen, sen alueelle on sijoitettu lukuisia Yhdysvaltojen tukikohtia. Vuoden 1945 jälkeen sen alueella ei ollut yhtä Venäjän sotilasta ...

- Saman sodan seurauksena syntyi Serbian suvereeni valtio.

- Azerbaidžan valtiona muotoutui ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton osana.

- Armenia säilyi fyysisesti ja syntyi jälleen valtiona vain Neuvostoliitossa.

- Georgia säilyi fyysisesti ja syntyi jälleen valtiona vain Neuvostoliitossa.

- Turkmenistan ei ole koskaan ollut valtiona ja sai valtiollisen muotonsa ainoastaan osana Neuvostoliittoa.

- Kirgisia ei ole koskaan ollut valtiona ja sai valtiollisuutensa vain Neuvostoliiton osana.

- Kazakstan - sama tilanne.

- Mongolialla ei ole koskaan ollut valtiollista muotoaan, jonka se sai SNTL:n avulla.

- Valko-Venäjä ja Ukraina molemmat saivat ensimmäistä kertaa valtiollisen muotonsa Venäjän (1917) Lokakuun Vallankumouksen seurauksena. Molemmat tulivat täysin itsenäisiksi vuonna 1991. 

Jos otamme vielä huomioon Venäjän osallistumisen sellaisten maiden syntymiseen ja perustamiseen kuten Kiina, Vietnam, Pohjois-Korea, Intia, Kreikka, jonka puolesta Venäjä taisteli Turkkia vastaan kaukaisena vuonna 1821, Algeria, Kuuba, Israel, Angola, Mosambik, jne ... niin vastaan tulee sellainen... vähän outo kuva Venäjän agressiosta!"

Veikko Korhonen

Tekstin alkuperäiskieli on venäjä.
Pikakäännös E. Pyyhtiä (2015)

29 comments
Veikko Korhonen
Результаты "агрессий" России - половина Европы и часть Азии получила государственность из рук России (СССР) !!!
Давайте вспомним кто именно :
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. До 1802 г. никогда не имела собственного государства.
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России
- Польша восстановила с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий эпизод !
- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата. Большое спасибо этим пидарасам за всё ....
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
- Туркмения никогда не имела государственности и сформировал ее только в составе СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Казахстан никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость. Если же учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Грецию у турков отбила Россия в далёком 1821 году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д.. Вот такая блин какая-то странная "агрессия" со стороны России !

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti